به گزارش اویس، در روزهای اخیر یکی از خبرگزاری های غربی تصویری را از داخل اتاق عمل زیبایی یکی از بیمارستان های ایران منتشر کرده که حکایت از بی توجهی مسئولین امر به مساله محرم و نامحرم در برخی از بیمارستان های جمهوری اسلامی ایران دارد

در توضیح این تصویر چنین آمده است:

“زن جوانی که به این کلینیک آمده است، می‌گوید: «من سال گذشته عمل پروتز سینه انجام دادم و امروز آمدم تا چربى‌هاى اضافه پهلوهایم را از بین ببرم.»”

سوالی که وجود دارد اینکه چرا باید مردان در عمل های جراحی مثل گذاشتن پروتز بر روی سینه بانوان و برداشتن چربی های پهلوی زنان حاضر شوند

آیا این اقدامات دهن کجی به قوانین و احکام اسلامی نیست؟

**اویس جهت جلوگیری از اشاعه فحشا مجبور به سانسور تصویر شده است**۶