به گزارش اویس، در حالی که انجام عملیات انتحاری در بین مسلمانان بارها توسط علمای اهل سنت خودکشی و جنایت معرفی شده است اما تروریست های وهابی برای تحقق اهداف خویش افراد جاهل را با حرفهای جذابی مانند بهشتی شدن، همسفره شدن پیامبر و… ترغیب می کنند تا عملیات انتحاری انجام دهند. اما حالا برخی از کاربران عرب با منتشر کردن توییت هایی تلاش کردند تا از عاملان انتحاری سوالاتی را داشته باشند. سوالاتی از قبیل اینکه اگر انجام انتحاری میان بر به سمت بهشت است چرا کسی که تو را فرستاده خودش چنین کاری نمی کند!۱