به گزارش اویس، مجاهدین تیپ حضرت علی اکبر(ع) یکی از تشکیلات وابسته به آستان مقدس حرم امام حسین(ع) در نبرد علیه تروریست های داعش، پس از حضور در آزادسازی تکریت به زیارت امام حسین (ع) و شکرگزاری برای این پیروزی پرداختند

 ۶ ۷ ۸ ۹ (۲)