به گزارش اویس، پس از منتشر شدن یادداشت کوتاه حجت الاسلام فلاحی تبریزی در نقد فقره ای از یادداشت حجت الاسلام و المسلمین سید حسین خادمیان پیرامون مستدرک الوسائل و مرحوم میرازی نوری، حجت الاسلام خادمیان با ارسال یادداشتی به اشکالات حجت الاسلام فلاحی تبریزی پاسخ داده اند که این یادداشت به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام و تحیت

متن و مرقوم شریف نقد و تذکار جناب آقای فلاحی تبریزی دام عزه واصل شد

بر اساس ادب و وظیفه تبیین ذیل تقدیم می گردد.

محصول نقد فاضل  مکرم این است که چون معدودی از بزرگان شخص صاحب مستدرک و کتاب مستدرک را تایید نموده اند لذا ساحت ایشان اجل از نقد می ماند  و آن چه در این کتاب اگر ضعیف است کتب دیگر نیز ایضا و دیگر چون این حقیر عصر علمی  حضرت خمینی کبیر را درک نکرده ام  و لذا مدعا از دو قسم حتمی خارج نیست یا  مردود است و یا بلا سند !

در پاسخ تبیین می کنم

۱. بیان تایید کلی معدود از بزرگان آن هم مانند آخوند خراسانی که خود و مولفاتش در مظان نقدهای معلوم است مانع  نقد بر مستدرک و صاحب آن رحمه الله نیست .

و اصلا تایید کلی یک اثر خود فاقد وجهه و وجاهت علمی است فتامل

۲. کتب دیگر بیشتر بر قوت است و کمتر مطالب ضعیف در آن  احصا می شود .

اگر چه قوت و ضعف هم بنا بر تحقیق باحث متحقق است .

و برخلاف ایشان باید عرض کنم آن چه محدث نوری در مستدرک جرات بر نقل پیدا کرده متقدمین با آگاهی ؛  کتب خود را منزه از نقل آن کرده اند نه له جهت عدم دسترسی و … فتامل جیدا

۳. غالب تالیفات مرحوم محدث نوری بر صبغه ضعف و غلو و … است

۴. عدم درک عصر علمی شخصی دلیل بر رد و یا بلا سند بودن نقل عالمانه از وی نیست و الا اصلا احدی حق نقل نداشت مگر معاصران .

آثار علمی عالمان ؛  مستند محققان بوده است و آثار قلمی و علمی امام راحل ؛ هماره مرجع اهل تحقیق است.

 چه آنان که فیض درک حضور آن بت شکن را داشتند و چه آنان که زمان؛  آن ها را به تاخیر انداخت؛  تا گوهر خود را از دریای کتب ایشان استخراج نمایند

۵. متون تالیفی محدث نوری حاوی روایات ضعاف است که غالب اصحاب از نقل و استناد به آن اعراض دارند و خصوصا کتب دیگر آن مرحوم ( غیر از  مستدرک)  که واقعا عقل هر عاقل را هم به تحیر وا می دارد

۵. متن مستند و کامل امام راحل در کتاب “انوار الهدایه ”  ایشان ؛ تقدیم می گردد تا ناقد محترم که خود را به جهت دفاع و یا فهم مستدرک از عوام خارج می داند ؛ متوجه گردد قلم امام راحل تندتر و عمیق تر و عالمانه تر به طرد و نقد محدث نوری است .

امام راحل چنین می نویسد

” کان کتبه لا یفید علما و لا عملا و انما هو ایراد روایات ضعاف أعرض عنها الاصحاب و تنزه عنها اولوالالباب من قدما اصحابنا کالمحدثین الثلاثه المتقدمین رحمهم الله .

هذا حال کتب روایته غالبا کالمستدرک و لا تسال عن سائر کتبه المشحونه بالقصص و الحکایات الغریبه التی غالبها بالهزل اشبه منه بالجد و هو رحمه الله شخص صالح متتبع الا ان اشتیاقه لجمع الضعاف و الغرائب و العجائب و ما لا یقبلها العقل السلیم والرای المستقیم اکثر من الکلام النافع و العجب من معاصریه من اهل الیقظه کیف ذهلوا و غفلوا حتی وقع ما وقع مما بکت علیه السموات و کادت تتدکدک علی الارض ” .

این متن امام راحل خود گویای آن چیزی است که حقیر مرقوم داشتم .

والله المستعان

سید حسین خادمیان نوش آبادی