به گزارش اویس، ایاد جمال الدین روحانی نمای عراق نماینده سابق پارلمان عراق و همسو با آل سعود و اسرائیل که چند وقت قبل پس از مرگ شیمون پرز با منتشر کردن توییتی ضمن تسلیت گویی پیرامون مرگ پرز او را نماد عقل و حکمت اسرائیل معرفی کرد بود. دقایقی پس از فوت حجت الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی با منتشر کردن توییتی فوت او را مرگ اعتدال در ایران و او را شیمون پرز ایران معرفی کرد۱