به گزارش اویس، در حالی که این روزها هر شخصی به دنبال ارائه راهکاری برای از بین بردن تروریست های تکفیری می باشد. یک کارتونیست خوش ذوق با طراحی یک کاریکاتور تنها راه مبارزه و مقابله با تروریست های تکفیری را اتحاد امت اسلام و ید واحد شدن مسلمانان در برابر تروریست ها اعلام کرده است۱