به گزارش اویس، جریان شیرازی در سال‌های اخیر  مدعی جایز بودن لعن و سب علیه اهل سنت و بزرگان اهل سنت آن هم به طور علنی بوده‌اند اما نکته قابل‌توجه در این ماجرا تناقض و درگیری این مجموعه با یکدیگر است

پرده اول: لعن و سب عمومی حرام است

در تماس با دفتر جناب صادق شیرازی، پاسخگوی احکام بیت جناب شیرازی مدعی می‌شود که طبق نظر جناب صادق شیرازی لعن و سب اهل سنت به طور عمومی و علنی حرام است

جالب اینجاست این پاسخگو (حجت‌الاسلام رحمتی)  که در بیت جناب شیرازی مشغول به پاسخگویی به احکام هست می‌گوید لعن علنی در شبکه‌های ماهواره‌ای و… مورد تأیید جناب شیرازی نیست!

پرده دوم: لعن و سب اهل سنت جایز

اما وقتی در عالم حقیقت جستجو می‌کنید قطعاً سخنان جناب صادق شیرازی مبنی بر جایز بودن لعن و سب به بزرگان اهل سنت را مشاهده خواهید کرد

جایی که حتی منکرین سب و لعن اهل سنت و بزرگان آن‌ها را افرادی ضد دین و سود جو معرفی می‌کنند!!

شبکه مرجعیت که طبق ادعای بیت جناب شیرازی تریبون رسمی جریان شیرازی هست به طور علنی به تمام بزرگان اهل سنت و حتی خود اهل سنت لعن می‌فرستد

(در سخنرانی زنده  فرزند صادق شیرازی (سید حسین شیرازی)  در شبکه مرجعیت مورخ ۱۰ صفر ۱۴۳۶ تمام اهل سنت لعنت می‌شوند)

 ۰

*به دلیل هتاکی به مقدسات اهل سنت و خود اهل سنت از نشر ویدیوی مذکور معذوریم*

حال چند سؤال وجود دارد:

الف: چرا جریان شیرازی در تماس‌های تلفنی ادعایی را مطرح می‌کنند ولی در واقعیت عملشان بر ضد سخنانشان هست

ب: باید سخن چه کسی را باور کنیم؟

پاسخگوی فقهی بیت شیرازی ها را یا شبکه مرجعیت و شخص جناب شیرازی را؟