به گزارش اویس، در حالی این روزها تروریست های تکفیری حاضر در سوریه و عراق از قبیل داعش و جبهه النصره تلاش دارند خودشان را حامی حقوق اهل سنت و مسلمانان معرفی نمایند که با نگاهی به رزومه و واقعیت های این گروه های تروریستی متوجه واقعیت این ادعاها خواهید شد

ویدیو پیش رو تصاویری سری از اتاق های جهاد نکاح تروریست های داعشی با نوامیس اهل سنت هست که با استفاده از ابزار تبلیغاتی و عقیدتی تروریست های داعشی مورد شستشوی مغزی قرار گرفته و خودشان را به قصد قربت الهی در اختیار تروریست های وهابی داعش قرار داده اند

آری تروریست های داعش و جبهه النصره در حالی مدعی دفاع از حقوق اهل سنت هستند که طبق سخنان علمای بزرگ اهل سنت جهان آنان بیشترین جنایت و خیانت را علیه اهل سنت و نوامیس آنان کرده اند

در همین رابطه:

+ خاطرات زنان عضو جهاد نکاح از فساد تروریستها + فیلم (۱۶+)

+ تجاوز تروریست های داعشی به زنان اهل سنت عراق + فیلم

+ جهاد نکاح زنان تروریست با شوهران مجهول الهویه! + سند