به گزارش اویس، تروریست های داعش در ولایت نینوی مورد ادعای آنها در عراق به جان یک کلیسا در این شهر افتادند و آن را تخریب کردند. ناگفته نماند تروریست های داعش مساجد مسلمانان را نیز به بهانه های واهی تخریب کرده اند۴ ۵ ۶ ۷ ۸