به گزارش سرویس تحلیل و رصد اویس، سالهاست نمادهای مختلف در سطح کشور پخش شده است از نمادهای شیطان پرستی، بهائیت و… اما در جدیدترین اتفاق که به صورت قارچ گونه در شهر مشهد در حال رشد می باشد نشر نمادهای زرتشت می باشد

نمونه هایی از تبلیغ زرتشت در شهر مشهد:

مدتی است برخی از ماشین ها با چسباندن نماد “فروهر” بر روی آن نوشته اند : بنام اهورا مزدا

برخی از مغازه های منطقه طلاب مشهد بر سر درب مغازه خویش نماد فروهر حک کرده و بر روی آن کلماتی مانند “فرزند آریا” و “فرزند اهورا مزدا” استفاده می کنند

سالهاست مغازه های عطر فروشی متعددی در شهر مشهد با عنوان زرتشت در حال فعالیت می باشند