به گزارش اویس، با آغاز ایام انتخابات ریاست جمهوری و نصب مکان های متعددی در سطح شهر مشهد جهت نصب تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوی، شخصی که طی سال های اخیر با منتشر کردن ادعاهایی خودش را نائب امام زمان (عج) و سید خراسانی معرفی کرده است با استفاده از عدم نظارت دقیق بر تبلیغات انتخابات به تبلیغ سایت خویش پرداخته است

ناگفته نماند این شخص پیش از آغاز ایام انتخابات در یک ادعای عجیب و غریب مدعی شده بود که امام زمان به او گفته اند در تمام انتخابات ثبت نام می کنند اما کسی در هنگام رای دادن به ایشان رای نمی دهد!