به گزارش اویس، گالری اعتماد ۲ تهران در ابتدای اردیبهشت ماه تا روز هشتم این ماه به برپایی نمایشگاهی پیرامون مجسمه‌های یوشا بشیر متولد فیلیپین پرداخته است. مجسمه‌های مبتذلی که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران برای بازدید مخاطبین قرار گرفته است

*اویس پیشاپیش از انتشار این تصاویر عذرخواهی می‌نماید*

 ۱ (۲) ۲ ۰۰

فرهنگ مثل هواست که انسان وقتیکه این هوا را استنشاق کرد، با هوایی که استنشاق کرده و با آن جانی که گرفته، میتواند دو قدم بردارد و جلو برود؛ بقیه‌ی کارها همه برخاسته‌ی از آن‌چیزی است که شما استنشاق کرده‌اید. اگر چنانچه یک جایی، هوای مسمومی تزریق بشود، نتیجه‌ای که در اندامها دیده خواهد شد تابع آن مسمومیتی است که در این هواست. اگر فضا را با دود یا مخدری تخدیر کنند، وقتی شما آن را استنشاق کردید، رفتار شما متناسب با آن چیزی خواهد شد که استنشاق کرده‌اید؛ فرهنگ یک چنین حالتی دارد. فرهنگ را دست کم نگیرید؛ خیلی مهم است

(مقام معظم رهبری)

 به راستی مگر نباید اوامر مقام معظم رهبری سرلوحه فعالیت مسئولین فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران باشد؟ چرا باید هر روز شاهد بروز افتضاح جدیدی تحت لوای فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی باشیم؟

سؤال اینجاست که آقایان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آیا حاضر هستند با همسر و فرزندشان به مشاهده این نمایشگاه بپردازند؟

روزی به کتاب‌های وهابیت مجوز نشر می‌دهند

روزی به نمایشگاه هتاک به حضرت عباس (ع) مجوز می‌دهند

و حالا هم…

چرا باید احساس کنیم که برخی از مسئولین فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی اصرار دارند مردم را به زور وارد جهنم کنند