به گزارش اویس، اعضای کتیبه بابلیون که گروهی از نیروهای مسیحی و عضو حشد الشعبی در مبارزه با تروریست های داعش، عید پاک مسیحی را جشن گرفتند. همچنین شیعیان و اهل سنت عضو حشد الشعبی این روز را به یاران مسیحی خویش تبریک گفتند

ناگفته نماند که عید پاک یا عید قیام یکی از روزهای تعطیل در سال مسیحی است. مسیحیان بر این باورند که در این روز عیسی مسیح (ع)  پس از اینکه به صلیب کشیده شده بود دوباره زنده شده و برخاست۴ ۵