به گزارش اویس، در ۲۴ ساعت گذشته تروریست های داعش تصاویر و ویدیوهای مختلفی از اعدام های متهمین در ملا عام منتشر کرده است

بسیاری از کارشناس های عقیده دارند این اعدام ها دو برنامه اصلی را در پیش دارد. برنامه نخست ترساندن نیروهای عراقی و سوری که به مناطق تحت سیطره این گروه تروریستی در عراق و سوریه حمله می کنند. برنامه نخست نیز ترساندن مردم حاضر در این مناطق تا از اقدام هایی مثل فرار و.. پرهیز نمایند

۵ ۸۱۱۸۲۰۷۴۸_۵۱۶۵۹ ۸۱۲۲۲۰۷۵۴_۱۳۰۷