به گزارش اویس، برخی از رسانه های مخالف دولت سوریه تصاویری از داخل شهر الرقه پایتخت داعش را منتشر کردند که در آن زنان و کودکان در صف های طولانی برای تهیه اندکی غذا ایستاده اند. این در حالی است که تصاویر منتشر شده از سفره فرماندهان داعش در الرقه از سفره های رنگارنگ داعشی ها خبر می دهد ۳ ۱