متن سوال:

اگر بین نماز چیزى که بر آن سجده مى‌کند گم شود (مثلا بچه ای مهر را بر دارد و برود) تکلیف چیست؟

پاسخ:

 

به گزارش اویس، مسأله ۱۰۸۷: اگر در بین نماز چیزى که بر آن سجده مى‌کند گم شود و چیزى که سجده بر آن صحیح است نداشته باشد (۱) چنانچه وقت وسعت دارد (۲)، باید نماز را بشکند و اگر وقت تنگ است (۳)، باید به لباسش اگر از پنبه یا کتان است سجده کند و اگر از چیز دیگرى است (۴) بر همان چیز و اگر آن هم ممکن نیست بر پشت دست (۵)، و اگر آن هم نمى‌شود، به چیز معدنى (۶) مانند انگشتر عقیق سجده نماید.

پی نوشت:

۱- آیت الله العظمی سیستانى:

مى‌تواند به ترتیبى که در مسأله [۱۰۸۴] گفته شد، عمل نماید خواه وقت تنگ باشد یا آن که وسعت داشته باشد که نماز را بشکند و آن را دوباره بخواند. [پایان مسأله]

۲- آیت الله العظمی فاضل لنکرانی:

و در جاى دیگر، چیزى که سجده بر آن صحیح است وجود داشته باشد

آیات عظام زنجانى، صافى:

باید نماز را رها کند (زنجانى: و بعد از تهیه مهر دوباره نماز بخواند) و اگر وقت تنگ است باید به ترتیبى که در مسأله [۱۰۸۴] گفته شد عمل نماید. [پایان مسأله]

۳- آیت الله العظمی فاضل لنکرانی:

یا چیزى که سجده بر آن صحیح است وجود نداشته باشد ..

آیات عظام خوئى، تبریزى:

باید به ترتیبى که در مسأله [۱۰۸۴] گفته شد عمل نماید. [پایان مسأله]

۴- آیت الله العظمی گلپایگانى:

بر پشت دست یا چیز معدنى مانند انگشتر عقیق سجده نماید و احتیاط لازم آن است که تا سجده بر پشت دست ممکن است به چیز معدنى سجده نکند.

۵- آیات عظام اراکى، نورى:

باید به لباسش اگر از پنبه یا کتان است سجده کند و اگر آن هم ممکن نیست (نورى: اگر از چیز دیگرى است) بر پشت دست ..

۶- آیت الله العظمی فاضل لنکرانی:

بنا بر احتیاط به چیز معدنى ..

آیت الله العظمی مکارم شیرازی:

مسأله هر گاه در اثناءِ نماز چیزى را که سجده بر آن صحیح است از دست بدهد مثلًا بچّه‌اى آن را بر دارد، چنانچه وقت نماز باقى است، نماز را تمام کرده و بنا بر احتیاط دوباره مى‌خواند و اگر وقت تنگ است قضا ندارد؛ در هر دو صورت به ترتیبى که در مسأله [۱۰۸۴] گفته شد عمل نماید.

توضیح المسائل (محشى – امام خمینى)؛ ج‌۱، ص: ۵۸۹