به گزارش اویس، پس از اینکه در ایام آخر ماه صفر به یک باره زائران رضوی با تعطیل شدن امانت داری های حرم مطهر روبرو شدند و آستان قدس نگهداری امانات زائرین را به شرکت های خصوصی پرداخت و آنها نیز در قبال این نگهداری پول دریافت می کردند. در روزهای اخیر زائران حضرت شمس الشموس علی بن موسی الرضا (ع) شاهد راه اندازی دوباره بخش های امانت داری رایگان حرم مطهر بودند۱