به گزارش اویس، در نوشتار قبلی به بررسی ادعای برخی از مبلغان قمه زنی در 《ساختگی》 خواندن  مسئله وهن آمیز بودن قمه زنی، پرداختیم.

هم چنین بیان شد که تحلیل عملکرد رسانه ها نیازمند بحث های تخصصی است. با این حال؛ آنچه که در ادامه مشاهده می کنید حاصل یک بررسی و تحلیل مختصر گزارش های رسانه های بین المللی از عاشورا و عزاداری سیدالشهدا(ع) است.

پرسش ما از عزیزان علاقه مند به قمه زنی این است  که چرا رسانه های خارجی در گزارش هایی که از مراسم های محرم و خصوصا عاشورا منعکس می کنند، تاکید زیادی بر قمه زنی و اعمال خون آلود مشابه دارند؟ چرا بسیاری از خبرگزاری ها و نشریات معتبر جهان(نمی گوییم همه) در انعکاس مراسم عزاداری شیعیان همواره لنز دوربین هایشان به سمت سرهای شکافته و شمشیرهای خون آلود جهت میدهند؟

 چنانکه قبلا گفته شد، نباید انتظار داشت رسانه های بزرگ بین المللی جهت گیری خود را آشکار نموده و با الفاظ تند به انتقاد از این مسئله بپردازند، اما آیا این مسئله اتفاقی است که در گزارش های تصویری خود، در مواردی تمامی عکس ها و در موارد دیگر، بخش اعظم گزارش را به تصاویر مربوط به عزاداری های خون آلود اختصاص می‌دهند؟ و جالب اینکه از میان عزاداری های خون آلود، آن تصاویری انتخاب می شوند که خشن ترین و خون آلود ترین حالت را دارند، تصاویری که حتی بسیاری از طرفداران قمه زنی نیز با دیدن آن ها مشمئز می شوند. و جالب تر اینکه در اکثر این گزارش های خبری، تصاویری از قمه زنی و زنجیرزنی های خون آلود کودکان و نوزادان نیز گنجانده می‌شود.

برای مشاهده در اندازه بزرگ بر روی تصویر کلیک کنید

برای مشاهده در اندازه بزرگ بر روی تصویر کلیک کنید

برای مشاهده در اندازه بزرگ بر روی تصویر کلیک کنید

برای مشاهده در اندازه بزرگ بر روی تصویر کلیک کنید

برای مشاهده در اندازه بزرگ بر روی تصویر کلیک کنید

برای مشاهده در اندازه بزرگ بر روی تصویر کلیک کنید

برای مشاهده در اندازه بزرگ بر روی تصویر کلیک کنید

برای مشاهده در اندازه بزرگ بر روی تصویر کلیک کنید

برای مشاهده در اندازه بزرگ بر روی تصویر کلیک کنید

برای مشاهده در اندازه بزرگ بر روی تصویر کلیک کنید

برای مشاهده در اندازه بزرگ بر روی تصویر کلیک کنید

برای مشاهده در اندازه بزرگ بر روی تصویر کلیک کنید

برای مشاهده در اندازه بزرگ بر روی تصویر کلیک کنید

برای مشاهده در اندازه بزرگ بر روی تصویر کلیک کنید

برای مشاهده در اندازه بزرگ بر روی تصویر کلیک کنید

برای مشاهده در اندازه بزرگ بر روی تصویر کلیک کنید

برای مشاهده در اندازه بزرگ بر روی تصویر کلیک کنید

برای مشاهده در اندازه بزرگ بر روی تصویر کلیک کنید