به گزارش اویس، چند روز قبل برخی از کاربران سعودی با منتشر کردن تصاویری اعلام کردند مسئولان مسجد النبی (ص) در ادامه تحریف و سانسور جملات موجود در این مسجد شریف چند روز قبل یکی از تابلوهای نصب شده بر یکی از ستون های مسجد از طرف باب الرحمه را که بر روی آن جمله “نویت سنه الاعتکاف (نیت کردم  اعتکاف {سنت} را انجام دهم)” حک شده بود را حذف کردند و تابلو دیگری به جای آن نصب کردند

اتفاقی که باعث اعتراض برخی از شهروندان سعودی نیز روبرو بود تا جایی که عبدالله فدعق نویسنده سعودی با منتشر کردن یادداشتی اعلام کرد چرا باید مسئولان مسجد النبی (ص) جملاتی را که سال ها در مسجد نصب بوده بدون دلیل حذف کرده اند. البته برخی از مفتیان وهابی مانند عبدالکریم الخضیر این جمله را بدعت و حرام اعلام کرده است!!

ناگفته نماند طی سال های اخیر مسئولان سعودی با کمک مفتیان وهابی بسیاری از آثار تاریخی حول حرم نبوی(ص) و مسجد الحرام را به بهانه توسعه حرم تخریب کرده اند که باعث اعتراض بسیاری از فعالان مسلمان در کشورهای جهان شده است۱