به گزارش اویس، در روزهای اخیر پس از علنی شدن شکست داعش در عراق و سوریه برخی از کاربران عرب با بازنشر تصاویر جنایات قدیمی داعش که در آن کودکان نقش جلاد و قصاب را اجرا کردند به مردم و مسئولین کشورهای عربی گوشزد کردند که داعش تفکرات تروریستی خویش را در وجود تعداد زیادی از کودکان پخش کرده است و به این راحتی نباید نسبت به عدم بازگشت داعش خوش بین بود

تصاویر پیش رو مربوط به یکی از جنایات داعش می باشد که در آن یک کودک ۴ ساله عضو داعش یک شهروند اهل سنت را به جرم جاسوسی در شهربازی اعدام می کند

پیشنهاد به شما:

+ فارغ التحصیلی ۱۴۰ کودک داعشی از آموزش عملیات انتحاری

+ کودکان داعشی آماده انتقام سخت از ایران + تصاویر

+ تربیت کودکان جانی توسط داعش بیخ گوش ایران + تصاویر

اعدام یک شهروند اهل سنت توسط کودک 4 ساله در شهربازی اعدام یک شهروند اهل سنت توسط کودک 4 ساله در شهربازی اعدام یک شهروند اهل سنت توسط کودک 4 ساله در شهربازی