به گزارش اویس، رسانه های وابسته به معارضین دولت سوریه روز گذشته با منتشر کردن تصاویری از اعدام “عبدالعزیز الحمدان الهمشر” شهروند ۶۰ ساله اهل سنت سوریه و از اهالی روستای هنیده را به اتهام سب الله “ناسزاگویی به خدا” در منطقه مسکنه ریف غربی اعدام کردند

گروه تروریستی داعش طی هفته های اخیر به بهانه ها و اتهامات مختلف (بدون برگزاری دادگاه و شاهد) شهروندان سوری حاضر در مناطق تحت این سیطره گروه تروریستی را اعدام کرده تا به سایر مردم هشدار دهند۱