به گزارش اویس، با حضور ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در آمریکا جمعی از فعالان حقوق بشر با حضور در کنار کاخ سفید از ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی درخواست کردند تا جنگ علیه مردم بی گناه یمن را پایان دهد۱ ۲ ۳