به گزارش اویس، پایگاه خبری  OnIslam درگزارشی نوشت: وی با اشاره به هزاران جوان مسلمانی که در دعاها و مراسم مختلف به تسبیح و تقدیس خداوند مشغول هستند، آنها را با مسیحیان روسیه مقایسه کرد و هم کیشان خود را نکوهش کرد. وی همچنین از عدم کمک رسانی توسط مسیحیان به افراد نیازمند انتقاد کرد.

پدر اسمیرنوف در صحبت های خود به صحبت های یک زن ارتدوکس اشاره کرد و گفت این زن به وی گفته است که هرگاه راننده مسلمان یک تاکسی که او را تا درب کلیسا می آورد، پولی از او نمی گیرد چرا که می گوید تو برای نیایش به درگاه خداوند به کلیسا می روی، یک فرزند هیچگاه از مادرش که برای دعا به کلیسا می رود پول نمی گیرد، وی در ادامه گفت اما مسیحیان در کشور روسیه به خصوص در شهر مسکو چنین رفتاری ندارند.

اسقف ارتدوکس های روسیه گفته است به دلیل رحمتی که در قلوب مسلمین روسیه وجود دارد آینده در این کشور متعلق به آنان است و اکنون آنان در حال تسخیر این سرزمین هستند چرا که بیشتر مسیحیان ما هیچ رحمی در قلب های خود ندارند.

اسلام دومین دین بزرگ در سرزمین پهناور فدراسیون روسیه است و مسلمانان ۱۵ درصد از جمعیت ۱۴۵ میلیونی عمدتا ارتدوکس این کشور را شامل می شوند. روسیه ۲۲ میلیون مسلمان دارد.