به گزارش اویس، اتاق فرماندهی عملیات علیه تروریست های داعشی در استان الانبار امروز از پیروزی های متعدد ارتش عراق بر داعشی ها و پاکسازی تکفیری ها از مناطق مختلف الرمادی خبر دادند

البو جابر آزاد شد

نیروهای امنیتی عراق خبر دادند که پس از قتل ده ها تروریستی داعشی که در بین آنها فرماندهان داعشی نیز حضور داشتند منطقه البو جابر واقع در جنوب شهر الرمادی آزاد شد

حی الارامل آزاد شد

رسانه های ارتش عراق اعلام کردند نیروهای امنیتی عراق موفق شدند منطقه حی الارامل در جنوب شهر الرمادی را از تروریست های داعشی پاکسازی کنند

حی الملعب آزاد شد

نیروهای ارتش عراق با همکاری مجاهدین بسیج مردمی عراق موفق شدند حی الملعب وسط شهر الرمادی را از تروریست های داعشی پاکسازی کنند و پرچم عراق را در این منطقه به اهتزاز درآورند