به گزارش اویس، آیت‌الله شیخ عبدالحسین رشتی(م. ۱۳۷۳ه.ق) از مشاهیر علمای نجف اشرف است. وی در محضر بزرگانی مانند آیات عظام میرزا محمدحسن آشتیانی و سید محمدکاظم طباطبایی یزدی کسب علم نمود. وی همچنین از شاگردان برجسته آخوند خراسانی شناخته میشود.

از شاگردان او نیز می‌توان به آیات عظام سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی، سید ابوالقاسم خویی، سید محمدهادی میلانی و سید محسن حکیم اشاره کرد.

آنچه در ادامه تقدیم میشود، نسخه ای است از متن خطابه این عالم بزرگوار که در بیستم محرم ۱۳۲۹ه در مطبعه حبل المتین نجف اشرف به چاپ رسیده و اکنون در کتابخانه مجلس شورای اسلامی نگهداری می شود؛ البته متاسفانه این نسخه از انتها ناقص است.

➕ این خطابه در اوایل دوره احمد شاه به زبان فارسی در حوزه نجف اشرف ایراد شده و در آن ضمن هشدار دادن درباره دخالت های روسیه و انگلیس در ایران، مردم ایران و همه مسلمانان به اتحاد دعوت شده اند.

➕ شیخ عبدالحسین رشتی از ایرانیان می خواهد که از خواب غفلت برخاسته و از اوضاع «قاران و قرم، بخارا و خیوه، ترکمان و قفقاز، هند و جاوه، سودان و مصر، تونس و الجزایر» عبرت بگیرند و در برابر دشمنان خارجی ایستادگی کرده و خود و دیگر مسلمانان را از چنگال آن ها برهانند.

تصویر صفحه اول خطابه شیخ عبدالحسین رشتی، که به زبان فارسی و در نجف به چاپ رسیده است.

تصویر صفحه اول خطابه شیخ عبدالحسین رشتی، که به زبان فارسی و در نجف به چاپ رسیده است.

گزیده ای از مهم ترین فرازهای بیانات شیخ عبدالحسین رشتی(ره):

♦ مسلمانان ایران را علاوه بر اتحاد و اتفاق با همدیگر لازم است قدم در دایره اتحاد عمومی اسلامی گذارند؛ یعنی امروزه که عناصر مختلفه اسلامیه از شرق و غرب کره ارض علاج این مرض مزمن و این ذلت و حقارت را در اتحاد مسلمین دانسته، خاصه برادران عثمانی که امروزه دست یگانگی و اتحاد به سوی شما ایرانیان دراز کرده، بشتابید به سوی برادران اسلامی، دست یگانگی و اتحاد به دست آنان دهید.

♦مادامی که مسلمین در سایه مبارک اتحاد دست به قبضه شمشیر حمایت از اسلام داشته و متخلق به اخلاق اسلامی بودند، صیت[=شهرت] سیاست و ابهت و شوکت اسلام،؛گوش زد ملل متنوعه گردیده[بود].

♦ ای مسلمانان جعفری مذهب، علماء متقدمین از امامیه مانند شیخ مفید و سیدمرتضی قدس الله تعالی سرهما و امثال آنها چه زحمت ها در خصوص همین اتحاد و اتفاق عموم مسلمانان کشیده و حاضر بودند که مقدار بسیاری از اموال خود را در همین اتحاد و اتفاق صرف نمایند به این آرزوی بزرگ نرسیدند، امروزه که عناصر مختلفه اسلام دست اتحاد بسوی شما شیعیان دراز کرده، وقت را غنیمت شمرده، این گوهر عدیم المثال[= بی مثال] را از دست ندهید.

♦ علما و پیشوایان مذهب هرگز نمی گویند که شماها از فروعات اسلامی دست بردارید، و عمل مذهبی خود را کناری گذارید، پیروی از فروع و اعمال مذهب دیگری نمایید. حاشا ثم حاشا

♦ بعضی از خائنین بمذهب اسلام این اتحاد و اخوت را که اساس شوکت مسلمانان است در نظر عوام مسلمین بشکل بدی جلوه داده که شاید بتواند عوام مردم از فیض عمیم و فوز عظیم این امر مقدس بی بهره و بی نصیب نمایند (یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم) ولی غافلند از آن که (ویابی الله ان یتم نوره)

♦ خداوندا هرکسی را که بخواهد این امر محبوب خدا و رسول را در نزد عوام مسلمین به صورت بد جلوه دهد و در مقام فتنه جوئی و القاء خلاف بین مسلمین برآید و از این کار زشت خود توبه ننماید … آن مفتن و خائن را معذب به عذاب جهنم گردان.

خطابه آتشین شاگرد مبرز آخوند خراسانی.pdf