متن سوال:

ایا می توان در صلوات آخر تشهد و عجل فرجهم را بگوییم

پاسخ:

به گزارش اویس، با توجه به اینکه صلوات در تشهد نماز، جزء ذکرهای واجب نماز است، نباید چیزی برآن اضافه شود . گفتن« و عجل فرجهم» در تشهد نماز به قصد ورود جایز نیست اما به قصد ذکر اشکال ندارد .

به قصد ذکر و دعا مانع ندارد ولى نماز را به همان نحو که در رساله‌هاى عملیه بیان شده بجا آورید.

پیشنهاد به شما:

+ آیا دعای قنوت را می توان فارسی خواند؟

+ حکم شرعی استفاده از کروات چیست؟

+ آیا زن و شوهر پس از مرگ به یکدیگر نامحرم می شوند؟

+ آیا لباسشویی اتوماتیک لباس نجس را پاک می کند؟

+ حکم شرعی کاشت ناخن چیست؟