متن سوال:

چرا در روایات بیان شده است با زنان چشم سبز ازدواج نکنید؟

 

پاسخ:

 

به گزارش اویس، چنین روایتی در مورد زنان نداریم و این اشتباهی است که در معنی حدیثی صورت گرفته است.

 

پیامبر اکرم(ص) فرمودند:

«ایاک و خضراء الدمن قیل: یا رسول الله(ص) و ما خضراء الدمن؟ قال: المرءه الحسناء فی منبت السوء؛ بر حذر باشید از آن گلی که در مزبله روئیده گفتند: یا رسول الله گلی که در مزبله روییده چه گلی است؟ فرمود: زن با جمال که در خانواده ای پست بزرگ شده است.»(۱)

پیشنهاد به شما:

+حکم استخاره گرفتن برای ازدواج چیست؟

+ازدواج با خواهر دوست به صلاح است یا خیر؟

+ویژگی دخترانی که پس از ازدواج با آنان به احتمال فراوان شکست خواهید خورد؟

+ده سوالی که شخص قبل از ازدواج باید از خودش بپرسد

این حدیث، پرهیز دادن از ازدواج با خضراءالدّمن بود.

خضراءالدّمن به معنای سبزه‌هایی است که بر مزبله می‌رویند. در ادامه مخاطبان پیامبر که منظورش را درست در نیافته بودند، معنایش را می‌پرسند و ایشان ادامه می‌دهد که:

المرأه الحسناء فی منبت سوء. یعنی زن زیبایی که از خاستگاه بدی باشد.

به عبارت دیگر ایشان به این نکته توجّه می‌دهد که خانواده و اطرافیان در انتخاب همسر آینده خیلی مهم‌اند و بدون این شروط نباید صرفا به دلیل زیبایی ظاهری، شریک زندگی را انتخاب کرد. بعضی از نویسندگان بی دقت، خضراء الدّمن را زن چشم‌سبز معنا کرده اند.و ما در روایت داریم که با زنان چشم‌آبی ازدواج کنید که در آنها برکت است (۲)

 

منابع:

 

  1. کلینی؛ اصول کافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵ش،ج۵، ص۳۳۲ و شیخ صدوق؛ من لا یحضره الفقیه، قم، جامعه مدرسین،ج۳، ص۳۹۱
  2. وسائل الشّیعه، ج۲۰، ص ۵۸