متن سوال:

به گزارش اویس، پولی را که دولت به عنوان پاداش آخر خدمت به کارمندان پرداخت میکند خمس دارد یا نه؟ در صورتی که اکثر کارمندان از این پول برای تحصیل و ازدواج فرزندان خود استفاده میکنند

پاسخ:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

چون هبه و بخشش حساب می شود به نظر آیت الله سیستانی اگر ازمخارج سال اضافه آمد خمس دارد.

*پاسخ مسائل شرعی خویش را اینجا پیدا کنید*