متن سوال:

مدتى پیش لباسى نجس را درون ماشین لباسشویى انداخته‌اند که اطلاعى از نجس بودن آن نداشته‌اند. پس از شستشو دیگر عین نجاست در لباس دیده نمى‌شد. حالا با توجه به آن که ماشین لباسشویى تمام اتوماتیک است و در هیچ یک از مراحل آن دخالتى نداریم،حکم لباسهایى که داخل ماشین لباسشویى بوده‌اند چیست؟ با توجه به این که ماشین لباسشویى در هر بار شستن ۴ یا۵ بار آبگیرى مى‌کند ولى در عین حال آب در هیچکدام از مراحل تمام شیشه‌ى ماشین را نمى‌پوشاند و فقط با چرخش محفظه‌ى لباسشویى لباسهاى خیس با آن ارتباط دارند. اگر این لباسها نجس بوده‌اندحکم عباداتى که با آنها انجام داده‌ایم چیست؟

پاسخ مقام معظم رهبری:

به گزارش اویس، اگر بعد از زوال عین نجاست، آبِ متصل به کر به تمام لباس‌هاى نجس رسیده و حرکت داده شده و نیز تمام فضاى داخل لباسشویى را آب متصل به کُر فرا گرفته باشد پاک است و همچنین اگر با آب قلیل دو مرتبه آبگیرى کرده و آبها را تخلیه کند و در صورت نجس بودن لباس‌ها، نمازهایى که با لباس‌هایى که علم به نجاست آنها داشته‌اید خوانده‌اید، باید قضا شود.

*****

سوال:

آیا لباس‏شویى اتوماتیک که چند بار لباس را مى‏شوید،مى‏تواند لباس نجس را پاک کند؟

پاسخ:

امام خمینی و آیت الله نورى همدانی:

اگر بعد از برطرف شدن عین نجاست، یک مرتبه با آب لوله‏کشى یا دو مرتبه با آب قلیل مى‏شوید، پاک مى‏کند.

آیه اللَّه العظمی بهجت:

اگر عین نجاست را برطرف کند و آب متصل به لوله درداخل ماشین لباس‏شویى، به لباس‏ها و تمامى قسمت‏هاى داخل ماشین برسد، پاک مى‏کند.

آیه اللَّه العظمی تبریزى:

اگر هنگام چرخیدن ماشین لباس‏شویى براى شستن لباس،آب آن به اطراف داخل آن در بار اول پاشیده شود، باید آب کر در بار دوم، تمام جاهایى را که نجس شده، فرا بگیرد و لباس هم در حال اتصال به آب لوله‏کشى شسته شود و پس ازآن غساله خارج شود، تا لباس پاک گردد.

آیات عظام سیستانى و مکارم:

اگر عین نجاست را برطرف کند، پاک مى‏کند ؛ خواه در حال شستن لباس‏ها اتصال با آب لوله کشى داشته باشد، یا بعد از قطع شدن شروع به شست و شو کند.

آیات عظام خامنه ‏اى و صافى:

اگر عین نجاست را برطرف کند و آب متصل به لوله در داخل ماشین لباس‏شویى، به لباس‏ها و تمامى قسمت‏هاى داخل ماشین برسد و از آن جدا و خارج شود، پاک مى‏کند.

آیه اللَّه العظمی فاضل لنکرانی:

اگر حد اقل آب را سه بار تخلیه مى‏کند، پاک مى‏کند.

آیه اللَّه العظمی وحید خراسانی:

در این مورد باید احتیاط کرد.

پیشنهاد به شما:

+ حکم برداشتن ابرو برای مرد چیست؟

+ حکم شرعی کاشت ناخن چیست؟

+ وضو عروس در شب عروسی با آرایش چگونه باید باشد؟

+ حکم شرعی جراحی زیبایی چیست؟