متن سوال:

ایا می توان در قنوت دعاهای فارسی نیز خواند یا نه؟

پاسخ:

به گزارش اویس، خواندن دعا به زبان فارسی یا زبان های دیگر در قنوت نماز به نظر اکثر مراجع تقلید (نظر رهبر معظم)اشکال ندارد ولی مستحب آن است که به زبان عربی بخواند. (توضیح المسائل مراجع، ج ۱، م ۱۱۳۵)

همچنین شما می توانید در قنوت ازدعاهای قرآنی استفاده کنید که در ادامه برخی از آنان خدمت شما مخاطب گرامی ارائه می شود:

«ربّنا ءاتنا فى الدنیا حسنه و.. .» (۲۰۱ بقره )

«ربّنا أَفرغ علینا صبراً و.. .» (۲۵۰ بقره )

«ربّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا .۲٫ .» (۸ آل عمران ) ،

«ربّنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا.. .» (۱۴۷ آل عمران ) ،

«ربّنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا و.. .» (۲۳ اعراف ) ،

«رَبَّنا اغْفر لى ولوالدىّ و.. .» (۴۱ ابراهیم ) ،

«ربّنا اغفر لنا ولإخوننا الذین سبقونا بالایمن و.. .» (۱۰ حشر) ،

«ربّ زدنى علماً» (۱۱۴ طه ) و ۲۵ تا ۲۸ طه ، ۹۷ و ۹۸ مؤمنون ، ۹ و ۶۳ نمل ، ۳۸ آل عمران ، ۷۴ فرقان ،.. .

پیشنهاد به شما:

+ حکم گوش کردن آهنگ در ماه محرم چیست؟

+ حکم شرعی ارتباط با همسر در شب های تاسوعا و عاشورا چیست؟

+ آیا زن و شوهر پس از مرگ به یکدیگر نامحرم می شوند؟