به گزارش اویس، شاید تمام مخاطبینی که این مطلب را مطالعه می‌کنند این عقیده را داشته باشند که ما باید با اهل سنت اتحاد داشته باشیم. همان‌گونه که در سی و چند سال اخیر مسئولین جمهوری اسلامی بر  اتحاد در برابر دشمنان جهان اسلام  پافشاری کردند. اما شاید باورش سخت باشد که بپذیریم جریان شیرازی چنین گفته‌ باشند:

“اتحاد سیاسی مقابل غیر مسلمانان است که قرآن مجید به آن اشاره نموده”

جناب صادق شیرازی و یارانشان هم اصرار دارند که جهان اسلام باید در برابر دشمنان اسلام ید واحد شوند. اگر از این کلام تعجب کرده‌اید شاید با خواندن مطلب بعدی قطعاً یا به این نوشته شک کنید یا شاید هم به جناب شیرازی، اما باور کنید مطلب پیشرو توسط بیت جناب شیرازی ارائه شده است

“در همین حال و از خاستگاه مسئولیت شرعی این بنیاد از شما می خواهد همایشی برگزار نموده، به طور جدی و به دور از ملامت ها و توجیه ها، تنها و تنها به منظور رسیدن به یک مصالحه و آشتیِ اسلامی ـ اسلامی میان کشورهای عربی و اسلامی ـ که در آتش خشونت و تروریسم می سوزند ـ بپردازید. اکنون وقت آن رسیده است که خونریزی جاری در کشورهای عربی و اسلامی را متوقف کرده و نیز برای جلوگیری از کشتار و جنگ میان مسلمانان و از بین بردن عوامل و انگیزه های آن باید تدابیری فوری اندیشید؛ عواملی که می توان فتواهای تکفیر را ـ که به کشتار مذهبی تحریک و تشویق می کند ـ در رأس آن دانست.”

جناب آقای صادق شیرازی فرموده‌اید اتحاد سیاسی را قبول دارید. سؤالی که وجود دارد این است که به چه صورت می‌شود اتحاد سیاسی را ایجاد کرد؟

آیا با راه‌اندازی کارناوال سب و لعن خلفا در قم می‌شود قدمی برای ایجاد اتحاد سیاسی برداشت؟
IMG-20150102-WA0032

آیا با پخش آنلاین لعن به بزرگان اهل سنت و خود اهل سنت در شبکه مرجعیت شما می‌شود اتحاد سیاسی ایجاد کرد؟

۰-۱۰

(در سخنرانی زنده  فرزند صادق شیرازی  در شبکه مرجعیت مورخ ۱۰ صفر تمام اهل سنت لعنت می‌شوند)

به راستی شما خودتان کلاهتان را قاضی کنید. اگر کسی به بزرگان شما ناسزا بگوید شما حاضرید در راستای تحقق اهداف او قدمی بردارید؟

شما  و یارانتان مسئولین جمهوری اسلامی ایران را تنها به خاطر اینکه با قمه زنی مورد نظر شما مخالفت می‌کنند تا حد ارتداد و کفر پیش برده‌اید. حال چگونه مدعی هستید که اتحاد سیاسی ایجاد می‌شود!!

چگونه است که دعوت کردن از فرزند شما برای دادن پاسخ به چند سؤال در دادگاه ویژه روحانیت توهین به مرجعیت و خط قرمز شما و یارانتان هست. اما شما به راحتی به تمام اهل سنت لعنت می‌فرستید!!

شکی نیست که مراد امام خمینی هم از وحدت، وحدت سیاسی بوده است هیچ‌گاه امام خمینی و مقام معظم رهبری ادعا نکرده‌اند که ما وحدت اعتقادی با اهل سنت داریم.

شما اعلام کرده‌اید که کنفرانسی راه‌اندازی شود تا جلوی خون‌ریزی و صدور فتواهای تکفیری علیه شیعه گرفته شود. جناب شیخ کجای کار هستید؟

کاش می‌شد می‌توانستم فیلم‌های تبلیغی گروهک تروریستی جند الله برای عاملین انتحاری را برای شما ارسال می‌کردم تا متوجه می‌شدید شما و دوستانتان در صدر بازیگران این فیلم ها هستید. فیلم‌هایی که با حضور شما و یارانتان مزین شده است و در انتها مفتی تکفیری می‌گویند شیعیان چنین افرادی هستند. پس بدانید که با کشتن این افراد قطعاً به بهشت می‌روید

جناب شیرازی پیشنهاد میکنم شما و فرزندانتان اگر واقعا چنین علاقه مند به ناسزا گفتن به اهل سنت هستید.  مدتی در مناطقی مانند سرباز و… زندگی کنید و همین حرفها را بزنید. چرا هیچ وقت شما و فرزندانتان چنین جراتی را نداشته اید؟ چرا باید کودکان ۸ و ۹ ساله شیعه تاوان برخی از افعال شما را بدهند!!

چرا فرزندان شما که به تبلیغ قمه زنی می پردازند با حمله داعش به عراق سریعا به ایران باز می گردند؟ جناب شیخ باور کنید نبرد با داعش هم جزو شعائر حسینی محسوب می شود

جناب شیخ باور کنید سخنان شما مانند یک شوخی تلخ است . از طرفی به آشتی اسلامی کشورهای اسلامی (که اکثراً سنی مذهب هستند) دعوت می‌کنید. و از طرفی در شبکه رسمی شما به طور زنده تمام اهل سنت را لعنت می‌کنند!

جناب شیخ حالا شما بگویید

دم خروس تان را باور کنیم یا قسم حضرت عباس شما را